កិច្ចប្រជុំលើកទី 2 ស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសាលសត្យាទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន

Slp.ចេញផ្សាយថ្ងៃទី 10 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020


ភ្នំពេញ.ថ្ងៃសុក្រ 5 រោចខែអាសាឍឆ្នាំជូតទោស័ក ព.ស. 2564 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 10 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមផុសសុវណ្ណប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកព្រមទាំងឯកឧត្តមជាកែវចិន្តាទីប្រឹក្សានិងជាប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មព្រមទាំងឯកឧត្តមជួនចាន់ភារុណទីប្រឹក្សានិងជាអគ្គនាយករង។


ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននិងវិជ្ជាជីវៈនៃការសរសេរអត្ថបទសារព័ត៌មាននឹងគោលការណ៍នៃការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ដើម្បីបញ្ជ្រាបនូវការយល់ដឹងពីរបបរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន។ “ដោយសុឹមវេចនា”