ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ចេញសេចក្តីជូន​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ ​ករណី​ព្យាបាល​ជាសះស្បើយ​ចំនួន៣២នាក់​​ និងករណី​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩ថ្មី​ចំនួន​០១នាក់​ នៅថ្ងៃ​ទី០១​ សីហា​ ឆ្នំា​២០២០

SLP.ថ្ងៃទី 02 ខែសីហាឆ្នាំ 2020