ប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាមានករណីប្រមូលផ្ដុំលេងមាន់ជល់នៅភូមិក្រុងថ្មីសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខ

  • ប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាមានករណីប្រមូលផ្ដុំលេងមាន់ជល់នៅភូមិក្រុងថ្មីសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដូចជាមិនខ្លាចឆ្លងជំងឺ covid-19 ហើយឡូឡារំខានដល់អ្នកជិតខាង ដូចជាមិនញញើតនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាល់តែសោះ ប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជួយចុះបង្ក្រាបទីតាំងបញ្ជល់មាន់មួយកន្លែងនេះដើម្បីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងការពារការជួបជុំចម្លងជំងឺកូវីដ19។