ឯកឧត្ដមឧត្តមសេនីយ៍ទោ ហ៊ុល សំអុន មេបញ្ជាការកងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩អភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវមួយខ្សែជូនពលរដ្ឋនៅខេត្តតាកែវ

ឯកឧត្ដមឧត្តមសេនីយ៍ទោ ហ៊ុល សំអុន មេបញ្ជាការកងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ៩៩អភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវមួយខ្សែជូនពលរដ្ឋនៅខេត្តតាកែវ