ឯកឧត្តមខៀវកាញារីទ្ធចង់អោយគ្រប់អង្គភាពទាំងអស់រួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ

ក្លែងក្លាយ កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ សម្រាប់វាគ្មិនរបស់ AIBD មានក្រុមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ មកពីទីក្រុងហុងកុង អង្គការយូនីស្កូ ដែលជាអង្គភាពមួយយកចិត្តទុកដាក់លើការងារព័ត៌មាន ។
សូមបញ្ជាក់ថា វិទ្យាស្ថានតំបន់អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ហៅកាត់ថា AIBD សហការជាមួយដៃគូ និងអង្គការអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន បានរៀបចំកិច្ចជាសិក្ខាសាលានេះឡើង ដើម្បីជាការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ពិសេសសម្រាប់អ្នកសារ ព័ត៌មានក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក បានយល់ច្បាស់ និងមានវិធានការចូលរួមទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នា៕